Poděkování svatebním hostům

Poděkování svatebčanům

Děkujeme vám všem, že jste se k nám v tento výjimečný den připojili. Jsme opravdu požehnaní, že máme v životě tak úžasnou rodinu a přátele, a nemůžeme být vděčnější za vaši přítomnost.

Chceme vám vyjádřit hluboké uznání za všechnu lásku a podporu, kterou jste nám v průběhu let poskytli. Byli jste tu s námi při našich vzestupech i pádech, oslavách i zklamáních - vždy jste nám podali pomocnou ruku nebo vlídná slova povzbuzení, když jsme to nejvíce potřebovali.

Vaše ohleduplnost nás skutečně dojala a my si tyto vzpomínky budeme navždy uchovávat. Ještě jednou vám z celého srdce děkujeme!

S nejsrdečnějšími pozdravy,

nevěsta a ženich

Poděkování našim rodičům

Děkujeme.

Nebyli bychom tu bez vaší lásky, podpory a vedení po celá léta. Jsme vám vděční za vše, co jste pro nás udělali - od toho, že jste nás naučili zavazovat tkaničky, až po to, že jste nám pomohli utvářet naše budoucí cesty.